Gao ruoi kien quoc san vat cua hai phong

Tin tức

Phân phối giống lúa ST 25 tại Thái Bình

01/10/2021 Tin tức Adminstrator

Công ty TNHH Nông Nghiệp Kiến Quốc phân phối giống lúa ST 25 tại Thái Bình

Xem thêm
Phân phối giống lúa ST 25 tại Hải Phòng

01/10/2021 Tin tức Adminstrator

Công ty TNHH Nông Nghiệp Kiến Quốc phân phối giống lúa ST 25 tại Hải Phòng

Xem thêm
Phân phối giống lúa ST Miền Bắc

01/10/2021 Tin tức Adminstrator

Công ty TNHH Nông nghiệp Kiến Quốc phân phối giống lúa ST tại Miền Bắc

Xem thêm
Phân phối giống gạo ST24

01/10/2021 Tin tức Adminstrator

Công ty TNHH Nông nghiệp Kiến Quốc là đơn vị phân phối độc quyền giống lúa ST24 tại Miền Bắc

Xem thêm
Phân phối giống lúa ST25

01/10/2021 Tin tức Adminstrator

Công ty TNHH Nông Nghiệp Kiến Quốc là đơn vị phân phối giống lúa ST25 tại Miền Bắc.

Xem thêm
Lúa Tám Xoan Cổ trồng khảo nghiệm tại cánh đồng Rươi Kiến Quốc

22/07/2021 Tin tức Adminstrator

Công ty TNHH Nông Nghiệp Kiến Quốc đưa giống lúa Tám Xoan được trồng khảo nghiệm tại cánh đồng Rươi Kiến Quốc. 

Xem thêm
Gạo Rươi Kiến Quốc sản vật Hải Phòng

22/07/2021 Tin tức Adminstrator

Gạo Rươi Kiến Quốc được trồng trên cánh đồng Rươi cạnh sông Văn Úc thuộc xã Kiến Quốc Huyện Kiến Thụy- Hải Phòng

Xem thêm
Mua GẠO Rươi Hữu Cơ Kiến Quốc tại Hải Phòng

26/06/2021 Tin tức Adminstrator

Gạo Rươi hữu cơ Kiến Quốc niềm tự hào của người dân Hải Phòng

Xem thêm
Hạt ngọc vàng của tác giả  Kỹ sư Hồ Quang Cua trên cánh đồng Hải Phòng

14/06/2021 Tin tức Adminstrator

Hạt ngọc vàng của tác giả  Kỹ sư Hồ Quang Cua trên cánh đồng Hải Phòng. Sản vật địa phương trên đất cảng

 

 

Xem thêm
Về với Kiến Quốc thu hoạch lúa Rươi

04/06/2021 Tin tức Adminstrator

Thu hoạch lúa Rươi Kiến Quốc vụ Hè 2021

Xem thêm
Lúa vụ chiêm năm nay đẹp lắm...

15/05/2021 Tin tức Adminstrator

Hôm nay 15/5 chúng tôi xuống đồng 

Xem thêm
Thăm cách đồng lúa Rươi Kiến Quốc vụ đông Xuân 2021

16/04/2021 Tin tức Adminstrator

Trước ngày rét Làng Bân tới thăm ruộng lúa 

Xem thêm