Gao ruoi kien quoc san vat cua hai phong

Tin tức

Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thụy

19/02/2021 Tin tức Adminstrator

Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thụy, Tp Hải Phòng

Xem thêm
Thực địa cấy vụ Đông Xuân năm 2021

08/02/2021 Tin tức Adminstrator

Thực nghiệm tại cánh đồng ruộng Rươi Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng

Xem thêm
Công ty TNHH Kiến Quốc gieo mạ  vụ Đông Xuân 2021

01/02/2021 Tin tức Adminstrator

Công ty TNHH Kiến Quốc gieo mạ  vụ Đông Xuân 2021 trên cánh đồng ruộng Rươi Xã Kiến Quốc- H Kiến Thuy

Xem thêm