Gao ruoi kien quoc san vat cua hai phong

GẠO RƯƠI HỮU CƠ KIẾN QUỐC

Sản phẩm

Thực đơn

Cánh đồng lúa RƯƠI KIẾN QUỐC được chúng tôi trồng khảo nghiệm từ năm 2016 đến năm 2020 chính thức được trồng với diện tích công nhận vùng trồng lúa Hữu Cơ. Chất lượng Gạo Rươi Kiến Quốc được đánh giá rất cao về chất lượng đạt 3 tiêu trí:

- Ngon 

-Sạch

- Đep

Xem thêm

Thư viện ảnh

Xem thêm