Gao ruoi kien quoc san vat cua hai phong

Cánh đồng lúa Rươi

Adminstrator Lượt xem 1009 Cỡ chữ

Cánh đồng lúa Rươi Kiến Quốc bao gồm toàn bộ ruộng trong và ngoài đê thuộc sông Văn Úc thuộc địa bàn xã Kiến Quốc. Tuy nhiên vùng ruộng Rươi được duy nhất được TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC chứng nhận:

 Chứng nhận vùng trồng LÚA RƯƠI HỮU CƠ KIẾN QUỐC

Gạo Rươi Hữu Cơ Kiến Quốc được trồng trên cánh đồng ruộng Rươi xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng. 
Vùng đất được chứng nhận được phép trồng lúa hữu cơ ( 12/11/2020- 11/11/2021) của tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ Quốc Gia.
Số giấy chứng nhận: TQC.19.2177
Chi tiết tại quyết định số: 2177/2020/QĐ- TQC
Ngày 12/11/2020
----------------------------------------------------
Sản phẩm gạo Rươi hữu cơ Kiến Quốc đang được phân phối:
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP KIẾN QUỐC
Địa chỉ: Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng
Điện thoại: 0906.021.616
Email: congtytnhhnongnghiepkienquoc@gmail.com
Website: https://gaoruoikienquoc.vn/

đồng lúa rươi Khác:

Trung tâm giống

24/01/2021 876