Gao ruoi kien quoc san vat cua hai phong

Tag: Giống ST25 miền Bắc

Cấp giống lúa ST25 vụ đông xuân 2023 miền Bắc

11/11/2022 Tin tức Adminstrator

Công ty TNHH Nông Nghiệp Kiến Quốc cấp giống lúa ST25 vụ đông xuân 2023 miền Bắc. Sản phẩm được ủy quyền từ tác giả Hồ Quang Cua cha đẻ giống lúa ST25

Xem thêm